องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชัย สามัญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-9447590
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
นายสุวัฒน์ กำไรทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทรศัพท์ : 098-0130151
นายอาณัติ แก้วศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทรศัพท์ : 084-9538330
นายแสงกล้า ชูลิขิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับต้น
โทรศัพท์ : 098-8242765
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายกิตติชัย สุปัญบุตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น
โทรศัพท์ : 087-4245747