messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายอาณัติ แก้วศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
นายสมพงษ์ วรรณกุล
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
นางสาววารุณี บุตรอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า