องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายอาณัติ แก้วศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
นายพงษ์สิทธิ์ สอนสกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววารุณี บุตรอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทวัส เกษโสภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายประภาส อยุรตา
คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติงานไฟฟ้า
ว่าง
คนงานประจำรถขยะ ปฏิบัติงานช่าง