messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ )
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ ) โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อเป็นการสานต่อและต่อยอดในการฝึกการทอผ้ามัดหมี่ในแบบลวดลายต่างๆให้มีความชำนาญ ในการฝึกปฏิบัติในหลายๆด้านที่เป็นองค์ความรู้ของการทอผ้า ทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองกุงทับม้า เพื่อให้คนในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ได้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาอาชีพและชุมชน
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า