องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปราโมทย์ อุ่นวงศ์ - Pramot Oonwong นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อีกทั้ง แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า #องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า #แสดงเจตจำนงค์ #ต่อต้านการทุจริต #anticorruptions
ผู้โพส : admin