องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแพ บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : อ่างเก็บน้ำลำพันชาด ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับอำเภอวังสามหมอ หรือระดับจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง ที่มีพื้นที่ในเขตบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 และบ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี การดำเนินการแพท่องเที่ยว ถือว่าเป็นอาชีพที่บริการนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ฉะนั้น การบริการนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น การบริการ ภาวะสุขอาหาร ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาล่องแพ และ ป้องกันนักเที่ยวประสบอุบัติภัย
ผู้โพส : กองการเกษตร