องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยเเละควบคุมไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเเละป้องกันไฟป่า โดย ปราโมทย์ อุ่นวงศ์ - Pramot Oonwong นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.อบต.หนองกุงทับม้า) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ประจำรถดับเพลิง และใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและประชาชนในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ผู้โพส : admin