ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดธานี 41280 โทรศัพท์ 042-141021,042-217451 โทรสาร 042-141021 Email : nongkungtabma@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.nongkungthapma.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดธานี 41280 โทรศัพท์ 042-141021,042-217451 โทรสาร 042-141021 Email : nongkungtabma@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.nongkungthapma.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดธานี 41280 โทรศัพท์ 042-141021,042-217451 โทรสาร 042-141021 Email : nongkungtabma@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.nongkungthapma.go.th
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน บทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน บทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ../add_file/ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน บทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพตำบลและการบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๘๗ ก (วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยื่นบัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๘ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/087/T_0026.PDF ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/087/T_0036.PDF ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/087/T_0037.PDF ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/087/T_0054.PDF ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/087/T_0057.PDF ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/087/T_0078.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับท้า
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือน โดยมอบนโยบายการพัฒนาหน่วยงานและปรับปรุง นโยบายการทำงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)โดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับท้า
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือน โดยมอบนโยบายการพัฒนาหน่วยงานและปรับปรุง นโยบายการทำงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)โดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ../add_file/วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับท้า
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือน โดยมอบนโยบายการพัฒนาหน่วยงานและปรับปรุง นโยบายการทำงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)โดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบุญช่วย มุ่งเคน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน จัด ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้อยหาญใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบุญช่วย มุ่งเคน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน จัด ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้อยหาญใจ ../add_file/เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบุญช่วย มุ่งเคน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน จัด ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 บ้านน้อยหาญใจ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า นำทีมโดย นายบุญช่วย มุ่งเคน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นผู้นำการดำเนินการจัดกิจกรรม แก่ประชาชนตำบลหนองกุงทับม้า จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันตัวอย่างถูกวิธี มาตรการในการควบคุมโรค และความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 - มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใส่หน้ากากที่ถูกวิธี - ให้คำแนะนำต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรสังกัด อบต.หนองกุงทับม้า - บุคลากรสังกัด รพ.สต.หนองกุงทับม้า - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน - อสม.ประจำหมู่บ้าน ทุกคน - บุคลากร/ผู้ปฏิบัติ สังกัดกรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า นำทีมโดย นายบุญช่วย มุ่งเคน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นผู้นำการดำเนินการจัดกิจกรรม แก่ประชาชนตำบลหนองกุงทับม้า จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันตัวอย่างถูกวิธี มาตรการในการควบคุมโรค และความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 - มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใส่หน้ากากที่ถูกวิธี - ให้คำแนะนำต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรสังกัด อบต.หนองกุงทับม้า - บุคลากรสังกัด รพ.สต.หนองกุงทับม้า - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน - อสม.ประจำหมู่บ้าน ทุกคน - บุคลากร/ผู้ปฏิบัติ สังกัดกรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ) ../add_file/วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า นำทีมโดย นายบุญช่วย มุ่งเคน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เป็นผู้นำการดำเนินการจัดกิจกรรม แก่ประชาชนตำบลหนองกุงทับม้า จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันตัวอย่างถูกวิธี มาตรการในการควบคุมโรค และความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 - มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใส่หน้ากากที่ถูกวิธี - ให้คำแนะนำต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากรสังกัด อบต.หนองกุงทับม้า - บุคลากรสังกัด รพ.สต.หนองกุงทับม้า - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน - อสม.ประจำหมู่บ้าน ทุกคน - บุคลากร/ผู้ปฏิบัติ สังกัดกรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖o หมวด ๔ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงมีนโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ดังนี้ ให้สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะในความรับผิคชอบขอของค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด เสริมสร้างความรู้ และการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ๓. เฝ้าระวัง/บังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ ๔. สนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่และจัดให้มีระบบการส่งต่อเพื่อบำบัดผู้เสพยาสูบ ๕. ดำเนินงานควบคุมยาสูบแบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ๖. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖o หมวด ๔ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงมีนโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ดังนี้ ให้สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะในความรับผิคชอบขอของค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด เสริมสร้างความรู้ และการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ๓. เฝ้าระวัง/บังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ ๔. สนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่และจัดให้มีระบบการส่งต่อเพื่อบำบัดผู้เสพยาสูบ ๕. ดำเนินงานควบคุมยาสูบแบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ๖. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖o หมวด ๔ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหมวด ๕ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงมีนโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ดังนี้ ให้สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะในความรับผิคชอบขอของค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด เสริมสร้างความรู้ และการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ๓. เฝ้าระวัง/บังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ ๔. สนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่และจัดให้มีระบบการส่งต่อเพื่อบำบัดผู้เสพยาสูบ ๕. ดำเนินงานควบคุมยาสูบแบบภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ๖. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายปราโมทย์ อุ่นวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
ที่นี่ บ้านหนองกุงทับม้า - เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://bit.ly/3NjGZVG file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://bit.ly/3NjGZVG ../add_file/https://bit.ly/3NjGZVG
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ปราโมทย์ อุ่นวงศ์ - Pramot Oonwong เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเเละซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าเข้าร่วมอบรม เพื่อความรู้เกี่ยวกับการระงับภัยต่างๆและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟจากการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศรายุทธ วิเชียรพันธ์ ( ป้องกันโป้ย ศรายุทธ ) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังสามหมอ พร้อมด้วย สถาพร ไร่ไสวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.วังสามหมอ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริง โดย นายศรายุทธ วิเชียรพันธ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.วังสามหมอ เป็นวิทยากร ในภาคปฏิบัติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ปราโมทย์ อุ่นวงศ์ - Pramot Oonwong เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเเละซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าเข้าร่วมอบรม เพื่อความรู้เกี่ยวกับการระงับภัยต่างๆและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟจากการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศรายุทธ วิเชียรพันธ์ ( ป้องกันโป้ย ศรายุทธ ) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังสามหมอ พร้อมด้วย สถาพร ไร่ไสวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.วังสามหมอ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริง โดย นายศรายุทธ วิเชียรพันธ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.วังสามหมอ เป็นวิทยากร ในภาคปฏิบัติ ../add_file/วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ปราโมทย์ อุ่นวงศ์ - Pramot Oonwong เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเเละซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าเข้าร่วมอบรม เพื่อความรู้เกี่ยวกับการระงับภัยต่างๆและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟจากการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศรายุทธ วิเชียรพันธ์ ( ป้องกันโป้ย ศรายุทธ ) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังสามหมอ พร้อมด้วย สถาพร ไร่ไสวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.วังสามหมอ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริง โดย นายศรายุทธ วิเชียรพันธ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.วังสามหมอ เป็นวิทยากร ในภาคปฏิบัติ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : ด้วยงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จะจัดทำโครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและ/หรือผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อพัฒนาให้ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และการฝึกปฏิบัติ การล้างผัก ล้างภาชนะ ล้างมือ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ หรือผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน กำหนดการจัดทำโครงการในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มเป้ามาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร และ/หรือผู้สัมผัสอาหาร ที่อยู่มีร้านอยู่ในที่ตั้งในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือช่องทาง เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๔๑๐๒๑ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๖๘๔๙๙๗ ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รับจำนวนเพียง ๕๐ ท่านเท่านั้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงได้ว่าท่านผ่านการอบรม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม “การสุขาภิบาลอาหารของตำบลหนองกุงทับม้า” อีกทั้งท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารของให้ให้ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยในลำดับต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จะจัดทำโครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและ/หรือผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อพัฒนาให้ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และการฝึกปฏิบัติ การล้างผัก ล้างภาชนะ ล้างมือ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ หรือผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน กำหนดการจัดทำโครงการในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มเป้ามาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร และ/หรือผู้สัมผัสอาหาร ที่อยู่มีร้านอยู่ในที่ตั้งในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือช่องทาง เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๔๑๐๒๑ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๖๘๔๙๙๗ ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รับจำนวนเพียง ๕๐ ท่านเท่านั้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงได้ว่าท่านผ่านการอบรม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม “การสุขาภิบาลอาหารของตำบลหนองกุงทับม้า” อีกทั้งท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารของให้ให้ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยในลำดับต่อไป ../add_file/ด้วยงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จะจัดทำโครงการ “สุขาภิบาลอาหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและ/หรือผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อพัฒนาให้ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และการฝึกปฏิบัติ การล้างผัก ล้างภาชนะ ล้างมือ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และ หรือผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน กำหนดการจัดทำโครงการในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้กลุ่มเป้ามาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร และ/หรือผู้สัมผัสอาหาร ที่อยู่มีร้านอยู่ในที่ตั้งในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อรับสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือช่องทาง เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๔๑๐๒๑ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๖๘๔๙๙๗ ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น รับจำนวนเพียง ๕๐ ท่านเท่านั้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงได้ว่าท่านผ่านการอบรม และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม “การสุขาภิบาลอาหารของตำบลหนองกุงทับม้า” อีกทั้งท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้าหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารของให้ให้ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยในลำดับต่อไป
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ :
Nongkungtabma- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tgt file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: tgt ../add_file/tgt
ชื่อไฟล์ : งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ../add_file/งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ นั้น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๔๕ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ นั้น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๔๕ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ../add_file/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ นั้น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๔๕ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จึงปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( Extemal Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมัวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/m3pfbz file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( Extemal Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมัวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/m3pfbz ../add_file/ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( Extemal Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมัวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน https://itas.nacc.go.th/go/eit/m3pfbz
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566นายปราโมทย์อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ทับม้า เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าโดยได้เน้นยำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทุกคนต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรมและ โปร่งใส และเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566นายปราโมทย์อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ทับม้า เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าโดยได้เน้นยำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทุกคนต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรมและ โปร่งใส และเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ../add_file/เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566นายปราโมทย์อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ทับม้า เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าโดยได้เน้นยำในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าได้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าได้ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทุกคนต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรมและ โปร่งใส และเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ รพ.สต.หนองกุงทับม้า ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกุงทับม้า ปี 2565 โดยงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ รพ.สต.หนองกุงทับม้า ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกุงทับม้า ปี 2565 โดยงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ รพ.สต.หนองกุงทับม้า ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกุงทับม้า ปี 2565 โดยงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
ชื่อไฟล์ : งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการ “หมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะรอบบริเวณหมู่บ้าน สถานที่สาธารณะที่ประกอบกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน เช่น ศาลากลางบ้าน วัด ฯลฯ วัตถุประสงค ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ๒. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ๔. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการ “หมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะรอบบริเวณหมู่บ้าน สถานที่สาธารณะที่ประกอบกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน เช่น ศาลากลางบ้าน วัด ฯลฯ วัตถุประสงค ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ๒. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ๔. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ../add_file/งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินการจัดโครงการ “หมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่าอยู่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสาธารณะรอบบริเวณหมู่บ้าน สถานที่สาธารณะที่ประกอบกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน เช่น ศาลากลางบ้าน วัด ฯลฯ วัตถุประสงค ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ ๒. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในหมู่บ้าน/ชุมชน ๓. เพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสาฯ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน/หมู่บ้าน ๔. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่กระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินการจัดกิจกรรมสำรวจ และฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินการจัดกิจกรรมสำรวจ และฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินการจัดกิจกรรมสำรวจ และฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ชื่อไฟล์ : จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อการอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙๓ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อการอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙๓ คน ../add_file/จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อการอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง และความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙๓ คน
ชื่อไฟล์ : จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๙๗ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๙๗ คน ../add_file/จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๙๗ คน
ชื่อไฟล์ : จัดกิจกรรมตรวจเกลือที่ใช้ปรุง/ประกอบอาหารกลางวัน ร้านค้าในโรงเรียน เพื่อหาปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ด้วยชุดทดสอบ (I-KIT) โดยการสุ่มตรวจ ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน (โดยการสุ่ม) และมอบเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคในครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดกิจกรรมตรวจเกลือที่ใช้ปรุง/ประกอบอาหารกลางวัน ร้านค้าในโรงเรียน เพื่อหาปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ด้วยชุดทดสอบ (I-KIT) โดยการสุ่มตรวจ ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน (โดยการสุ่ม) และมอบเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคในครัวเรือน ../add_file/จัดกิจกรรมตรวจเกลือที่ใช้ปรุง/ประกอบอาหารกลางวัน ร้านค้าในโรงเรียน เพื่อหาปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ด้วยชุดทดสอบ (I-KIT) โดยการสุ่มตรวจ ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน (โดยการสุ่ม) และมอบเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคในครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า ให้ความรู้ และให้บริการออกตรวจคัดกรองประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อให้ - กลุ่มเสี่ยงที่ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที - สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทันท่วงที file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า ให้ความรู้ และให้บริการออกตรวจคัดกรองประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อให้ - กลุ่มเสี่ยงที่ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที - สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทันท่วงที ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงทับม้า ให้ความรู้ และให้บริการออกตรวจคัดกรองประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกุงทับม้า ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อให้ - กลุ่มเสี่ยงที่ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที - สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทันท่วงที
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญานเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญานเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ ../add_file/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญานเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์ อบต.หนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์ อบต.หนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ../add_file/ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์ อบต.หนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ../add_file/รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ชื่อไฟล์ : รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ../add_file/รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ../add_file/รายงานการประุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อังคารที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 โครงการดูแสรักษาป่ในพื้นที่สาธารณะตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินโครงการดูแลรักษาป่าในพื้นที่สาธารณะ ตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) ณ.บริเวณพื้นที่ว่างหลังป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1 ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เพื่อเป็นการเสริมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า และสร้างพื้นที่สีเขียวในตำบลหนองหนองกุงทับม้า ลดพื้นที่ว่างในเขตป่าชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อังคารที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 โครงการดูแสรักษาป่ในพื้นที่สาธารณะตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินโครงการดูแลรักษาป่าในพื้นที่สาธารณะ ตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) ณ.บริเวณพื้นที่ว่างหลังป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1 ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เพื่อเป็นการเสริมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า และสร้างพื้นที่สีเขียวในตำบลหนองหนองกุงทับม้า ลดพื้นที่ว่างในเขตป่าชุมชน ../add_file/อังคารที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 โครงการดูแสรักษาป่ในพื้นที่สาธารณะตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้ดำเนินโครงการดูแลรักษาป่าในพื้นที่สาธารณะ ตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) ณ.บริเวณพื้นที่ว่างหลังป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1 ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เพื่อเป็นการเสริมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า และสร้างพื้นที่สีเขียวในตำบลหนองหนองกุงทับม้า ลดพื้นที่ว่างในเขตป่าชุมชน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดอาคารสถานที่ และของเล่นเด็ก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดอาคารสถานที่ และของเล่นเด็ก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ ../add_file/วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดอาคารสถานที่ และของเล่นเด็ก พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่
ชื่อไฟล์ : จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายหน้าบ้านครูอ๋อย) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายหน้าบ้านครูอ๋อย) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายหน้าบ้านครูอ๋อย) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยการกำจัดคราบตะไคร่น้ำเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มของประชาชนที่มาติดต่อราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยการกำจัดคราบตะไคร่น้ำเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ../add_file/วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยการกำจัดคราบตะไคร่น้ำเพื่อป้องกันการลื่นหกล้มของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดลานกิจกรรมหนองน้ำสาธารณะหนองกุงทับม้า กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณให้เหมาะแก่การเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการออกกำลังกายของประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดลานกิจกรรมหนองน้ำสาธารณะหนองกุงทับม้า กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณให้เหมาะแก่การเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการออกกำลังกายของประชาชน ../add_file/วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดลานกิจกรรมหนองน้ำสาธารณะหนองกุงทับม้า กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณให้เหมาะแก่การเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการออกกำลังกายของประชาชน
ชื่อไฟล์ : แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ../add_file/แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ชื่อไฟล์ : แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ../add_file/แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ชื่อไฟล์ : แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ../add_file/แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ชื่อไฟล์ : แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ../add_file/แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ชื่อไฟล์ : ✅เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม ได้ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ✔️ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ✅เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม ได้ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ✔️ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ../add_file/✅เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม ได้ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ✔️ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/