ชื่อเรื่อง : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
รายละเอียด : จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๙๙๗ คน
ชื่อไฟล์ : ZUqYQIAWed91213.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Fe3wrrnWed91235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lBmx9lwWed91320.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : LQUpW0tWed91338.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IUg4IfLWed91358.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QQU5w3rWed91417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้