ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๐๖๐ อุดรธานี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง