ชื่อเรื่อง : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน)
รายละเอียด : จัดกิจกรรมตรวจเกลือที่ใช้ปรุง/ประกอบอาหารกลางวัน ร้านค้าในโรงเรียน เพื่อหาปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ด้วยชุดทดสอบ (I-KIT) โดยการสุ่มตรวจ ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน (โดยการสุ่ม) และมอบเกลือเสริมไอโอดีนเพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคในครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : rrYPAGtWed92030.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FJpAX4bWed92042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 26uGFIdWed92053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CJBF6bBWed92101.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jeolIwVWed92109.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 95g9MxeWed92119.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9cGAOkrWed92130.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้