messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

info EIT 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
"มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก" (Heat stroke)
"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน (วินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย)
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ( กิจกรรมส่งเสริมการทำธุงประทีป )
"วันท้องถิ่นไทย"
NO Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงออกพรรษาในรูปแบบ "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า You Can Do
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมทำถุงหอมสมุนไพร)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแพ บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ )
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 15 มีนาคม 2566
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยเเละควบคุมไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปาเติมคลอรีนและสารส้ม
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
โรคแอนแทรกซ์ เป็นโรคติดต่อจากสัตร์สู่คน ANTHRAX poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ(PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview22
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview25

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (3ช่วง) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up เพจ facebook อบต.หนองกุงทับม้า
Page Facebook : Nongkungtabma- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

Page Facebook : ที่นี่ บ้านหนองกุงทับม้า - เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 063-2241989
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 063-2241989

สถิติ sitemap
วันนี้ 76
เดือนนี้1,156
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)30,936
ทั้งหมด 107,284


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า