องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ว่าง)
นางพิกุล หลานวงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน

คนงานทั่วไป (ว่าง)