messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมสูงวัยใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน[19 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กิจกรรมทำถุงหอมสมุนไพร)[24 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[12 สิงหาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแพ บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566[4 เมษายน 2566]
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ ) [17 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 15 มีนาคม 2566[16 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยเเละควบคุมไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566[28 กุมภาพันธ์ 2566]
ทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปาเติมคลอรีนและสารส้ม[24 กุมภาพันธ์ 2566]
ติดตามเด็กได้รับอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์[23 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจรับงานจ้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงทับม้า และหมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่ [21 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า