องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแพ บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 เมษายน 2566]
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีประจำปีงบประมาณ 2566 ( กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ ) [17 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 15 มีนาคม 2566 [16 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยเเละควบคุมไฟป่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [28 กุมภาพันธ์ 2566]
ทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปาเติมคลอรีนและสารส้ม [24 กุมภาพันธ์ 2566]
ติดตามเด็กได้รับอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจรับงานจ้างถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงทับม้า และหมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่ [21 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [9 กุมภาพันธ์ 2566]
ยินดีต้อนรับ นางสาวอุไรวรรณ พิมพ์พะวงษ์ และคณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เนื่องในโอกาสบรรจุรับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.หนองกุงทับม้า ณ อาคารอเนกประสงค์ [16 มกราคม 2566]
เจ้าหน้าที่ปัองกันสาธารณภัย​รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าให้รวมตามหาผู้สูญหาย​ [13 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)