messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นายสุวัฒน์ กำไรทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ระดับต้น
นางสาวมลฤดี ภูอ่าว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ภูอ่าว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวรุจิรา บุตตอินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจีรนันดา พรหมกุล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวสุภาวรรณ สีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรรณิศา วรรณกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีพร สอนสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า