องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (3ช่วง)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (สายทางลงวัดป่าวังน้ำเย็น)
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2.
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านน้อยหาญใจ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาชนิดไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๘ ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างหนองสาธารณะหนองกุงทับม้า
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายครูธีระพงษ์-นายวิโรจน์)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวางหมู่ที่ 7(ถนนลูกรังสายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ จำนวน 15 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2