องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านน้อยหาญใจ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาชนิดไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๘ ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างหนองสาธารณะหนองกุงทับม้า
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายครูธีระพงษ์-นายวิโรจน์)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวางหมู่ที่ 7(ถนนลูกรังสายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ จำนวน 15 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 งาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
photo โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2,4,11 บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา บ้านวังสมบูรณ์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file จ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2,4,11 บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา บ้านวังสมบูรณ์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านกลิ่นนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๖ สายรอบหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงทับม้า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2