องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (3ช่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (สายทางลงวัดป่าวังน้ำเย็น) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านน้อยหาญใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาชนิดไม่ตอกเสาเข็ม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๘ ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างหนองสาธารณะหนองกุงทับม้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายครูธีระพงษ์-นายวิโรจน์) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวางหมู่ที่ 7(ถนนลูกรังสายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2