messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณวันที่ 31 มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองส่งเสริมการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 6
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 4
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 9
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) สำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 7
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 10
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า