องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน ตุลาคม 2566 โครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชน น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
description รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ถัง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (3ช่วง)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview12

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
photo แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม