messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
โทรศัพท์ : 061-2132725
นายสุบัน พลรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 061-2132725
นายสุวิทย์ บุญสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 093-3582700
นายต้อย ทรัพย์พิพิษ
เลขานุการนายก อบต.
โทรศัพท์ : 093-3582700

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า