องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน ตุลาคม 2566 โครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชน น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
description รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 59
photo เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจ่ายเบี้ยยังชีพฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 18
photo กิจกรรมทำความสะอาดลานกิจกรรมหนองน้ำสาธารณะหนองกุงทับม้า poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
photo กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file การดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file โครงการพยาบาลน้อย ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการสร้างคนเก่งและดีสู่ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และอุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการ "รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ" ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการดูแสรักษาป่ในพื้นที่สาธารณะตำบลหนองกุงทับม้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ปลูกป่าเสริมที่ว่างป่าชุมชนบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 17
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 157 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8