องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ2567 [14 พฤศจิกายน 2566]
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนดำบลหนองกุงทับม้า เขตเลือกตั้งที่ ๙ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [2 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ : การรับลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2 ตุลาคม 2566]
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ​ ปี 2565 [14 กันยายน 2566]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี... [11 สิงหาคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
" งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด " [27 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ลดโลกร้อน [3 ตุลาคม 2565]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)