messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
อยากทราบว่าในการจัดเก็บขยะของแต่ล่ะหมู่บ้านมีตารางจัดเก็บหรือไม่ หรือ อบต.จัดเก็บขยะยังไงบ้างจ้า (05 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาววรรณภา ความหมั่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า มีการบริการจัดเก็บขยะ ให้กับพี่น้องประชาชน วันจันทร์ ศุกร์ (ไม่เว้นวันนักขัตฤกษ์) หยุดเสาร์-อาทิต เพื่อพี่น้องประชาชน เข้าถึงทุกพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ท่านสามารถดูรายละเอียด ตามตรารางปฎิบัติของพนักนักงานจัดเก็บขยะ รายละเอียดดังต่อไปนี้ วันจันทร์ หมู่ที่ 1/ หมู่ที่ 2/ หมู่ที่ 4/ หมู่ที่ 11 วันอังคาร หมู่ที่ 5 /หมู่ที่ 6 /โรเรียนบ้านไทยสมพร/ หาดดอกคูณ(แหล่งท่องเที่ยว) วันพุธ หมู่ที่ 3/ หมู่ที่ 10/ วัดภูกะโล้น หมู่ที่ 1/ วัดคริสต์ หมู่ที่ 3/ วัดป่าภาลุธรรม หมู่ที่ 10 วันพฤหัสบดี หมู่ที่ 7 /หมู่ที่ 8 /หมู่ที่ 9/ โรงเรียนบ้านโนนสวาง วันศุกร์ หมู่ที่ 4 /หมู่ที่ 11/ ร้านครัว 3 อ./ รพ.สต.ตำบลหนองกุงทับม้า /กสร.ตำบลหนองกุงทับม้า /โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า
ขอสอบถามหน่อยค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า มีการดำเนินการแจ้งเบี้ยผู้สูงอายุได้กีแบบค่ะ (02 กุมภาพันธ์ 2567) นางสาววรรณภา ความหมั่น แจ้งการลงทะเบียน หรือการรับเงินค่ะ
สอบถามเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ถ้าที่ดิน ภบท.5 ต้องเเจ้งเสียภาษีบำรุงท้องที่ไหมค่ะ (26 เมษายน 2565) นางนารี บุตตอินทร์ เรียน คุณนารี การชำระภาษีประจำปี มี 2 ภาษี ดังนี้ 1. ภาษีป้าย 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง >>>ปัจจุบันภาษีบำรุงท้องที่ได้ยกเลิกไปแล้ว เปลี่ยนมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคะ ถ้าหากมีที่ดินในเขตตำบลหนองกุงทับม้า ต้องมาดำเนินการแจ้งเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 3 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า