messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 18
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 10
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 76
find_in_page แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 14
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บรายได้และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริหารที่มีประสิทธิภาพ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า