องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบแทน สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แบบแทน ขสร. ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบแทน สขร.)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
photo สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1