องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf ระเบียบ/กฎหมาย
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่งรักษ์โลก พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1