องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf ระเบียบ/กฎหมาย
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่งรักษ์โลก พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1