องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้อยหาญใจ (เส้นทางไป หมู่ 5 บ้านไทยสมพร) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชัยเจริญ (เส้นรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์(เส้นวัดท่าพัก) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๐๖๐ อุดรธานี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาชนิดไม่ตอกเสาเข็ม บ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 (สายข้างวัดป่าวังน้ำเย็น) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์ (เส้นไปฝายคึกฤทธิ์) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านแม่นุ่นถึงเส้นวัดกลิ่นนารี) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๒ (สายข้างวัดป่าวังน้ำเย็น) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๒ (ถนนสายข้างรีสอร์ทครูแอ๋ว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7(ถนนลูกรังสายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 (ถนนลูกรังสายครูธีระพงษ์-นายวิโรจน์) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างหนองสาธารณะหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๘ ชุด พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ชนิด LED พร้อมติดตั้งจำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงทับม้า (เส้นวัดภูกระโล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไทยสมพร (เส้นไปวัดป่าฯหลังเขื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่ (เส้นรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,4,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (สายดงเค็ง-นาพ่อใหญ่ล่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวาง หมุ่ที่ 7 สายโรงน้ำเก่า (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อซื้อถังขยะพลาสติก(ถังเคมีอัลฟ่า)ทรงกลม ขนาด 120 ลิตร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการเทลานคอนกรีตศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (สายชัยเจริญ-สหกรณ์ยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านวังสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 (สายฝายศึกฤทธิ์-นาพ่อใหญ่ล่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านวังสมบรูณ์ หมู่ที่ 4 (สายหัวโปร่งลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านวังสมบรูณ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองกุงทับม้า-ไปบ้านนาแก (สายดงไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงทับม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านภูเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสาย บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1 (สายบ้านหนองกุงทับม้า-นาแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ 11(สายบ้านนานายพี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1 (สายภูกระโล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 (สายโนนสวาง-นาแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3 (สายคำคอกควาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ ๓ (สายน้อยหาญใจ-ลำพันชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (สายป่าไม้-อ่างเก็บน้ำลำพันชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๙ (สายภูเงิน-ดงเศรษฐี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (สายบะล่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ (สายผอ.บุญล้น-นายปรียาวัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
1 - 50 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2