messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายทางไปบ่อกำจัดขยะ บ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3 (ถนนลูกรังสายนาคำบอน) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3 (ถนนลูกรังสายหัววัดถ้ำมันปลา) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ (ถนนลูกรังสายดงแขนศอก) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมพร หมู่ที่ ๕ (สายไปวัดป่าดงน้อย) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยสมพร หมู่ที่ ๕ (สายภายในหมู่บ้าน) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นสวนเมล่อน) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (เส้นทางลัดไปโรงเรียนโนนสวาง) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนายเทวา ก้องเวหา, บ้านพ่อเก่ง) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายทางไปบ่อกำจัดขยะบ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายนานายทองทิพย์) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายนาพ่อเดช) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายแยกนาดงแขนศอก) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (ถนนลูกรังสายหน้าบ้านครูอ๋อย) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกลิ่นนารี หมู่ที่ 8 (ถนนลูกรังสายนาพ่อไทย-ห้วยหินแตก) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา (สายทางลงวัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้อยหาญใจ (เส้นทางไป หมู่ 5 บ้านไทยสมพร) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชัยเจริญ (เส้นรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์(เส้นวัดท่าพัก) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๐๖๐ อุดรธานี พร้อมเปลี่ยนอะไหล่บางรายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปาชนิดไม่ตอกเสาเข็ม บ้านโนนสวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 (สายข้างวัดป่าวังน้ำเย็น) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์ (เส้นไปฝายคึกฤทธิ์) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (เส้นบ้านแม่นุ่นถึงเส้นวัดกลิ่นนารี) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๒ (สายข้างวัดป่าวังน้ำเย็น) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ ๒ (ถนนสายข้างรีสอร์ทครูแอ๋ว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7(ถนนลูกรังสายบ้านพ่อชื้น-บ่อหินนายสนิท)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 (ถนนลูกรังสายครูธีระพงษ์-นายวิโรจน์) ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ข้างหนองสาธารณะหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กีฬาตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๘ ชุด พร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ชนิด LED พร้อมติดตั้งจำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงทับม้า (เส้นวัดภูกระโล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไทยสมพร (เส้นไปวัดป่าฯหลังเขื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่ (เส้นรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,4,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (สายดงเค็ง-นาพ่อใหญ่ล่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวาง หมุ่ที่ 7 สายโรงน้ำเก่า (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อซื้อถังขยะพลาสติก(ถังเคมีอัลฟ่า)ทรงกลม ขนาด 120 ลิตร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการเทลานคอนกรีตศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 (สายชัยเจริญ-สหกรณ์ยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
1 - 50 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า