ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง